Inschrijven

INSCHRIJVINGEN ZIJN GEOPEND VOOR SCOUTSJAAR 2023-2024

Inschrijven

Je kan inschrijven door de volgende 2 dingen te doen. Jouw zoon/dochter via het online formulier (zie pagina ‘Lid worden’) inschrijven en het behorende lidgeld storten op ons rekeningnummer.

Het lidgeld van Scouts & Gidsen Vlaanderen bedraagt 42,50 euro per lid. Daarmee is uw kind verzekerd tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Bijkomend voor scouts Menen:

Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken, en geen bijkomende bijdragen te hoeven vragen gedurende het jaar (behalve weekends, daguitstappen en groepsactiviteiten), vragen wij hier bovenop een extra bedrag van 17,50 euro. Dat brengt het lidgeld dus op 60 euro per kind.
Voor gezinnen met meerdere leden ingeschreven bij ons voorzien we volgende kortingen:
1ste kind krijgt € 0 korting = € 60
2de kind krijgt € 2 korting = € 58
3de kind krijgt € 4 korting = € 56
4de kind krijgt € 6 korting = € 54

U kan het lidgeld betalen door de som over te schrijven op onze groepsrekening BE35 0682 0654 3137, met vermelding: “Naam lid/leden” + “tak”. (vb. Lotte Mulle + Kapoenen; info over takken zie pagina ‘takken’)

Gelieve alles op het formulier in te vullen, dat maakt onze administratie stukken eenvoudiger.
Let op! Uw zoon/dochter is pas ingeschreven en verzekerd als zowel de inschrijving en de storting van het lidgeld is gebeurd.


Individuele steekkaart

handleiding ouders individuele steekkaart

Nadat uw zoon/dochter is ingeschreven, ontvangt u een bevestigingsmail.
Daarna resteert er u nog één administratieve taak, en dat is de individuele steekkaart.

De individuele steekkaart bevat gegevens over elk actief scoutslid en vervangt de vroegere medische fiche. Met het invullen van de individuele steekkaart geef je de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over uw kind. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.

Sinds enkele jaren is de individuele steekkaart digitaal te vinden op de Groepsadministratie website van Scouts en Gidsen Vlaanderen (www. groepsadmin.be). Het voordeel van de individuele steekkaart in de groepsadministratie is dat u als ouder daardoor niet elk jaar opnieuw een medische fiche moet indienen, u kan gewoon indien nodig online gegevens bewerken.

Om deze gegevens up-to-date te houden hebben we natuurlijk input nodig van de ouders. Het is noodzakelijk om de individuele steekkaart zo snel mogelijk na het inschrijven in te vullen of na te kijken. Wanneer er wijzigingen zijn in de gegevens is het belangrijk om deze onmiddellijk aan te passen. Meerderjarige leiding kan hun gegevens zelf beheren. In bovenstaand document legt men stap voor stap uit hoe je de elektronische individuele steekkaart moet activeren en bewerken.